----

اخذ نمایندگی های انحصاری و غیر انحصاری

 info@pointiran.com

یکی از روشهای سرمایه گذاری اخذ نمایندگی از شرکتهایی است با نامهای تجاری معروف و کالاهای شناخته شده.

نمایندگی یعنی امتیازی که تولید کننده یا توزیع کننده جهت فروش کلاهای خود و بعضاً ارایه خدمات پس از فروش به شخصی حقیقی یا حقوقی در منطقه ای خاص اعطا میکند. اساساً نماینگی ها نمی توانند فرنچایز باشند در حالیکه در پارهای از موارد فرنچایزها می توانند در غالب نمایندگی عمل کنند.

نمایندکی ها معمولاً در دو فرم واگذار می شوند نمایندگی های انحصاری ونمایندگی های غیر انحصاری. بسته به تجربه، پیشینه کاری و همچنین توان مالی شما هر یک از انواع نمایندگی می تواند نقاط ضعف و قوت خود را داشته باشد. شرکتهای بزرگ (برندهای معروف) برای اعطای نماینگی انحصاری معمولاً پیش نیازهای بسیاری قائلند، پیشنیازهایی که متقاضی اخذ نمایندگی غالباً باید آنها را دارا باشد.