----

اخذ شعب و یا ایجاد تولید یا خدمات جدید

 info@pointiran.com

در راستای سرمایه گذاری، ایجاد تشکل کاری و یا گسترش فعالیت های اقتصادی فرنچایز امتیازی است که صاحب یک کسب موفق به شخص حقیقی یا حقوقی در جهت تولید و فروش محصولات یا ارایه خدمات در منطقه ای محدود، تحت لیسانس خود میدهد.

در این راستا فرنچایزی شخصی است (حقیقی یا حقوقی) مالک روش تولید و یا ارایه خدمات در فرمتی از پیش تعریف شده که موفقیت آن تضمین شده که اجازه استفاده از نام تجاری و روش تولید و یا ارایه خدمات را به اشخاص متفاوت در قالب ایجاد شعبه در مکانهای مختلف اعطا میکند.

شما میتواند در راستای خرید فرنچایز (اخذ شعبه) یا تشکیل و اعطای فرنچایز (شعبه) از تولید خود به دیگران، از خدمات ما بهرمند شوید.