----

درباره ما

پوینت ایران متخصص مشاوره امور تجارت بین الملل است که با هدف گسترش تبادلات تجاری بین شرکتهای ایرانی و همتای خارجی، خدمات خود را در راستای تسهیل مکاتبات و مذاکرات، عقد قراردادها، تهیه و تدوین طرحهای توجیهی و بررسی پیشنهادات تجاری در جهت پایه گذاری و تثبيت روابط تجاری ارایه می نماید.

 

هدف و چشم انداز

ارائه خدمات اجرایی در رفع نیازهای تجارت خارجی با بهره وری از راه حل های یکپارچه و بکارگیری منابع فراگستر توام با استفاده هدفمند از منابع انسانی و مدیریتی متخصص در راستای توسعه تجارت بین الملل و با دیدگاه تامین نیاز و جلب رضایت و مشتریان.