----

خرید یا فروش کالا در مراودات گسسته با قراردادهای واحد

 info@pointiran.com

اگر شما نیاز به خرید مواد اولیه یا محصولات تولید خارج اعم از ماشین آلات یا لوازم جانبی داشته باشید و یا چنانچه در صدد فروش کالا یا خدمات خود به خارج از کشور باشید شرکتپوینت ایران می تواند در مذاکرات و عقد قرارداد در تسهیل مراودات تجاری ارایه خدمات نماید.