----

ایجاد مشارکتهای تجاری

 info@pointiran.com

خارج از دو غالب اخذ نمایندگی و خرید فرنچایز شما میتوانید، بسته به میزان سرمایه موجود، اقدام به مشارکت در تولید، ساخت، توزیع و یا فروش کالا و خدمات با اشخاص یا شرکتهای کوچک و بزرگ کنید. نوع مشارکت و چگونگی تشکیل و یا ورود به یک تشکل اقتصادی امری است که نیاز به مطالعه و مشاوره افراد متخصص دارد. در این خصوص با بهره گیری از تخصصپوینت ایران امر مشارکت در سرمایه گذاری را با آسودگی خاطر تجربه کنید.